Bij calamiteiten bel: +31 6 22269289 24/7 Dienst

Tussendonk 130

4878 AM Etten-Leur

Bel

+31 6 22269289

E-mail

info@adsmilieutechniek.nl

Asbest verwijderen

Wat is asbestverwijdering?

In de bouw houdt de term saneren of sanering in het verbeteren door wat verouderd en vervallen is te verwijderen. Met andere woorden: het laten verwijderen van asbest in of om uw woning, schuur of bedrijfspand.

Hoe verwijderen wij asbest?

Asbest dient verwijderd te worden door een ‘Procescertificaat Asbestverwijdering’ gecertificeerd saneringsbedrijf en alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

ADS Milieutechniek werkt volgens de ‘Procescertificaat Asbestverwijdering’.

De voorbereiding:

Tijdens de voorbereiding zijn we als asbest verwijderingsbedrijf verplicht de volgende externe documenten te verwerven:

  • Een inventarisatierapport met daarin de risicoklasse indeling en verwijderingsvoorwaarden. Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
  • Een compleet afschrift van de sloopmelding.

 Uit het asbest inventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. In het asbest inventarisatierapport staat aangegeven onder welke risicoklasse de asbestverwijdering valt. Afhankelijk van de indeling van de risicoklasse bepalen we tijdens de voorbereiding de maatregelen die bij uitvoering getroffen dienen te worden.

Ons doel is om u te ontzorgen in het gehele traject. Daarom faciliteren wij tevens bij het verkrijgen van een inventarisatierapport, bij het aanvragen van een sloopmelding en alles dat daarbij komt kijken. Nadat wij het inventarisatierapport van u hebben ontvangen, kunnen wij u een passende offerte aanbieden.

De uitvoering:

Het verwijderen van asbest kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden. Dit zijn:

In het containment – binnen sanering

Bij asbestverwijdering in gebouwen moet er een containment gemaakt worden. Een containment is een besloten werkruimte waarbinnen de asbest werkzaamheden plaatsvinden en ook het asbeststof vrijkomt. Het containment wordt zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden tijdens de asbest werkzaamheden.

In de open lucht – buiten sanering

  • Bij het verwijderen van hechtgebonden asbest die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk of object bevinden, is het niet noodzakelijk om compartimentering en in onderdruk houden van de ruimte toe te passen. Bij de eindcontrole is een visuele inspectie voldoende.
  • Voor niet-hechtgebonden asbest die zich aan de buitenzijde van een gebouw of object bevinden geldt de wettelijke eis van compartimentering en in onderdruk houden wel.

De eindcontrole en eindoplevering

Tot en met de eindcontrole mogen alleen bevoegde personen het gebied dat we gesaneerd hebben betreden.

Zodra de asbest werkzaamheden zijn uitgevoerd meet het laboratorium tijdens de eindcontrole de concentratie van asbestvezels na de sanering in de lucht. Pas als dit in orde is wordt het gebied dat gesaneerd is opgeleverd. In het geval van een buitensituatie is een visuele controle voldoende.

Kosten asbest verwijderen

Wilt u asbest in of om u huis laten verwijderen door een gecertificeerd saneringsbedrijf? We helpen u graag verder. Neem contact met ons op om u situatie te bespreken of vraag een vrijblijvende offerte aan. Wij kunnen u dan vertellen wat de kosten zullen zijn voor het verwijderen van het asbest. De kosten voor het verwijderen van asbest zijn afhankelijk van het soort asbest, het totale oppervlak en extra bijkomende kosten zoals stort en containerkosten, kosten voor inzet van eventuele hoogwerkers en het laboratorium. Wij maken iedere offerte dan ook speciaal op maat!