Mutatieprojecten

Duurzaam en veilig werken is ook key priority voor ons bij het aannemen van mutatieprojecten, denk hierbij aan het saneren van woningen/woonwijken van een woningcorporatie.

In opdracht van een aannemer voeren wij dan al het sloopwerk en asbestsanering uit. Wij verwijderen en voeren bijvoorbeeld inventaris en verouderde, beschadigde of te vervangen onderdelen af, voordat het herstelwerk kan beginnen.

Ons uitgangspunt bij mutatieonderhoud is om de woning zo compleet mogelijk aan te pakken en zo snel mogelijk weer verhuurbaar te maken en beperken we overlast voor zowel de huurder als verhuurder.

Mutatieprojecten